Opakowanie jaj skontrolowanych przez GIS / Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące określonej partii jaj. W wyniku urzędowej kontroli i badania laboratoryjnego przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykryto obecność bakterii Salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj w 3 z 5 badanych próbek.

Informacja dotyczy produktu opisanego jako Świeże jaja „Ferma Drobiu Józef Kaczała” klasa A, klasa wagowa L, 10 szt. Kod na skorupkach jaj to 2PL 02141304. Nr partii/ termin przydatności do spożycia: 28.09.2020 r. Producentem są Fermy Drobiu Józef Kaczała, Sokołowice 90A, 56-400 Oleśnica, WNI PL 02141304. Numer zakładu pakowania jaj to PL 02145906.

Działania służb

W związku z efektami kontroli, podjęto dalsze działania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy poinformował o zaistniałej sytuacji producenta oraz nadzorujący go organ — Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy. Przeprowadzono kontrolę zakładu pakowania jaj, ustalono listę dystrybucyjną ww. partii jaj, uzgodniono z właścicielem, że z własnej inicjatywy wycofa produkt z rynku a ponadto pobrano próby podeszwowe z wszystkich (3) stad fermy w Sokołowicach. GIS poinformował, że postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie są w toku.

Zalecenia dla konsumentów

Wydano też zalecenia dla konsumentów. GIS przypomina, iż nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerach partii wskazanych w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *