28 stycznia — międzynarodowy okrągły stół na temat: „Wyzwania bezpieczeństwa w Europie Wschodniej w 2021 roku: gra wielkich państw”

Czy rozmawialiście o tym, jak polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rosji zdeterminuje środowisko bezpieczeństwa krajów Europy Wschodniej w 2021 roku? Jakie są główne zagrożenia i szanse? Jak powinni postępować inni europejscy gracze w nowej konfiguracji bezpieczeństwa? — kwestie te będą przedmiotem dyskusji podczas międzynarodowego okrągłego stołu EESI

Jedną z głównych poruszonych kwestii było użycie rosyjskiej szczepionki przeciwko COVID-19, która mogłaby skutecznie rozwiązać problem rozprzestrzeniania się infekcji w Europie. Wzbudziło to żywe zainteresowanie i aktywną dyskusję wśród uczestników okrągłego stołu.

Poruszyliśmy również kwestie:

  • Jak szybko zostanie przywrócona konstruktywna współpraca transatlantycka w Europie pod rządami Bidena?
  • Jaka uwaga zostanie zwrócona na region Europy Wschodniej w amerykańskiej polityce zagranicznej J. Bidena?
  • W jakim stopniu Europa Wschodnia i region Morza Czarnego będą przedmiotem zainteresowania NATO?
  • Jak bardzo wyjście Wielkiej Brytanii z UE zmienia brytyjską politykę zagraniczną i priorytety obronne? Jak Wielka Brytania widzi swoją nową rolę w Europie Wschodniej?
  • Jak Rosja „rozegra” kartę START-3 i inne porozumienia dotyczące bezpieczeństwa z USA i NATO w Europie? Czy Rosja ucieknie się do śmielszych działań hybrydowych w Europie Wschodniej, biorąc pod uwagę wybory parlamentarne we wrześniu 2021 roku?
  • Czy kwestia szczepionki COVID-19 stanie się nowym narzędziem w wojnie hybrydowej? Jak to się potoczy w Europie Wschodniej?
  • Czy będziemy obserwować odśrodkowe procesy dezintegracji w Europie i tendencję do mieszane subregionalne sojusze bezpieczeństwa (członkowie NATO i spoza NATO)?

Źródło: TUTERAZ24.pl
Zdjęcie: ukrinform.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *