Nawet o 60 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania na restrukturyzację małych gospodarstw będa mogli ubiegać się rolnicy. Nabór wniosków ruszy 16 maja i potrwa do 14 lipca.

Od 16 maja br. rolnicy będą mogli ubiegać się nawet o 60 tys. zł bezzwrotnej dotacji na restrukturyzację małych gospodarstw. Dziesiąty już nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) potrwa do 14 lipca br. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) informuje, że o wsparcie będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą skorzystać z tego wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów. 

ARMiR zwraca również uwagę, że o dofinasowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących programów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Środki w dwóch ratach 

Jak wspomniano, na restrukturyzację małych gospodarstw przewidziano nawet 60 tys. zł. Kwota ta zostanie wypłacona w dwóch ratach – 80 proc. rolnik dostanie po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu. Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Źródło: ARMiR

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *