Aby uzyskać obiektywny obraz, można oprzeć się na danych o tym, ile osób ubiega się o przydziały żywnościowe io pomoc gminom o rekompensatę za ogrzewanie i pomoc społeczną. na Litwie zmniejszyły się nierówności społeczne, ubóstwo względne i absolutne. Według niektórych raportów względny poziom ubóstwa wynosi obecnie 600 euro. W 2020 r. w skrajnym ubóstwie żyło 3,9% osób.

Najgorsze jest to, że wśród osób żyjących w warunkach absolutnego ubóstwa 10% to ci, którzy pracują na pełny etat. Jeśli pracujesz, nie powinieneś być biedny. Jeśli płacę minimalną weźmiesz „na rękę”, to osoba, która ją otrzymuje, jeśli mieszka sama z dziećmi, automatycznie popada w ubóstwo – zarówno on, jak i jego dzieci. Ci ludzie potrzebują pomocy”.

Rosnąca inflacja może utrudnić poprawę poziomu ubóstwa na Litwie. Nawet ogromne wysiłki na rzecz podniesienia emerytur i innych płatności nie nadążają za rosnącą inflacją. Oznacza to, że ludzie mają mniejsze dochody. Znajduje to odzwierciedlenie w kolejkach, o których mówi się w Banku Żywności, Caritas i innych organizacjach”.

560 000 ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. Wśród bezrobotnych, samotnych emerytów jest szczególnie wiele osób w trudnej sytuacji. Eksperci dostrzegają pozytywne zmiany w tym, że na Litwie jest mniej osób długotrwale bezrobotnych. Uważają, że sytuację części osób uratuje podniesienie minimum wolnego od podatku do płacy minimalnej.

„Ekonomiści uważają, że bogaci czerpią korzyści z „dochodu z cienia” poprzez uchylanie się od płacenia podatków – zauważają pytani eksperci i politycy, przypominając również o znaczeniu obniżenia podatku VAT na produkty i akcyzy na paliwo. Podkreślają, że każda obniżka podatków zmniejszy dochody budżetowe, co oznacza, że ​​zabraknie pieniędzy na pomoc potrzebującym.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *