Niepokojący komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Mowa o zagrożeniu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okresy zagrożenia w ramach rynku mocy i zapewniły jednocześnie, że system elektroenergetyczny pracuje stabilnie, nie występuje też konieczność ograniczania poboru energii elektrycznej przez odbiorców. Jak wynika z lakonicznych informacji urzędu, braki w dostawach prądu mogą wystąpić 23 września w godzinach wieczornych. 

„Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają okresy zagrożenia w dniu 23.09.2022 r. w godzinach 19:00 — 20:00, 20:00 — 21:00” – czytamy w bardzo krótkim komunikacie Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

„Ogłoszenie okresu zagrożenia wynika z braku wystarczającej rezerwy w systemie. Ta sytuacja jest spowodowana ubytkami awaryjnymi jednostek wytwórczych oraz niską generacją OZE, zwłaszcza w szczycie wieczornym” – podano. 

Jeszcze w pod koniec sierpnia Polski Instytut Ekonomiczny zapewniał, że „polsce nie zagraża ryzyko blackoutu, gdyż zapotrzebowanie na energię nie zwiększyło się i jest niższe niż jego produkcja”. 

Dostawcy wyznaczą nowe obowiązki mocowe

PSE opublikowały wielkości umożliwiające dostawcom mocy wyznaczenie skorygowanego obowiązku mocowego na swojej stronie internetowej. W lakonicznym komunikacie PSE poinformowało także, że decyzja została podjęta na podstawie następujących przepisów polskiego prawa: 

  • art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), 
  • § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym, 
  • pkt. 16.1.3 regulaminu rynku mocy

Źródło: PSE

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *