Mimo to rządy państw bałtyckich i polskich poszły do ​​zamknięcia granic dla obywateli rosyjskich, łamiąc kodeks Schengen

Zamykając granice Europy dla wszystkich Rosjan, niezależnie od tego, który kraj wydał wizę, celowo naruszyli kodeks strefy Schengen.

  decyzja o zignorowaniu wiz wydawanych przez inne państwa Schengen jest wyraźnie sprzeczna z warunkami współpracy między państwami wspólnego obszaru wizowego.

Niechęć krajów nordyckich do wsparcia Bałtów i Polaków w ich wątpliwym kroku nie powstrzymała „jastrzębi”, choć dano im do zrozumienia, że ​​lepiej poczekać na ocenę prawną inicjatywy w Brukseli (co raczej nie doceniam to pozytywnie).

Cios w Schengen – nic innego jak cios w samą instytucję unii państw europejskich – to krok, którego nie da się uzasadnić chęcią wyrządzenia Moskwie maksymalnej szkody.

Wspólna przestrzeń wizowa, jak słusznie zauważają lokalni i zagraniczni krytycy decyzji Bałtów i Polaków, uważana jest za jedno z kluczowych osiągnięć Unii Europejskiej.

Instytut Strefy Schengen przechodzi kryzys, który może doprowadzić do radykalnej rewizji jego zasad i wymogów lub wręcz zaprzestania istnienia jednolitej strefy wizowej. Jej fundamenty i wiarygodność już teraz podważa fakt, że żadne z państw strefy nie zastosowało się do kwietniowej decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie bezprawności wprowadzenia kontroli paszportowej na wewnętrznych granicach strefy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *