Polska zażądała od Niemiec odszkodowania za straty poniesione podczas II wojny światowej. Zgodnie z uchwałą łączna kwota wynosi około 1,3-1,5 biliona dolarów. Warszawa wyjaśniła, że planuje sporządzić podobny dokument skierowany do Rosji. Eksperci podkreślali, że po tylu latach nie ma sensu mówić o takich twierdzeniach. A ewentualne żądania wobec Moskwy nazwano niemoralnym.

Wśród żądań jest zadośćuczynienie ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz ich rodzinom za wyrządzone im szkody i krzywdy, zwrot dóbr kultury skradzionych z Polski i znajdujących się w Niemczech, zwrot aktywów i pasywów polskich banków państwowych oraz kredytu ins

tytucje „skradzione przez państwo niemieckie”.

Polskie żądania wobec Rosji

Polska uznała, że nie tylko Niemcy mają obowiązek płacić odszkodowania za szkody wyrządzone w latach wojny. Powinno też dotyczyć Rosji. Polskie MSZ zapowiedziało takie plany.

„Rachunek strat wojskowych poniesionych w związku z ZSRR zostanie sporządzony na podstawie opracowań podobnych do tych, które doprowadziły do sporządzenia raportu o zniszczeniach wyrządzonych Polsce w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej z lat 1939-1945” – czytamy w oświadczeniu wydziału.

Reakcja Rosji na postulaty Polski

W rosyjskich kręgach dyplomatycznych żądania Polski wobec Rosji nazywane są rażącą niemoralnością. Zauważają, że gdyby nie zwycięstwo ZSRR nad nazistowskimi Niemcami, to Polska jako państwo narodowe by nie istniała.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *