Polityka prywatności

Komu powierzam moje dane osobowe?

Agencja «Nowa Polska» – administrator serwisu polskanowa.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika serwisu internetowego, numer IP komputera użytkownika serwisu internetowego lub inne dane które użytkownik serwisu internetowego przekazuje administratorowi tego serwisu, np. poprzez formularze zamieszczone w serwisie.

Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Czego można się spodziewać po polityce prywatności w zakresie ochrony danych osobowych ? Kto jest administratorem moich danych i jak się z nim skontaktować?

Dokument ten przedstawia metody oraz zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników dokonujących zakupu lub korzystających z Produktu, użytkowników korzystających z Serwisu oraz innych produktów i usług. Dowiesz z niego w jaki sposób będziemy korzystać z danych osobowych, które nam powierzyłeś. Z dokumentu dowiesz się również jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych i jak się z nami skontaktować.

Jakie dane są gromadzone, a jakich danych nie gromadzimy?

W żadnym wypadku nie będziemy zbierać i przetwarzać danych osobowych wrażliwych: ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Zwyczajowo gromadzimy podstawowe dane które pozwalają nam się kontaktować z naszymi użytkownikami. Są to: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres oraz inne dane wskazane w tej polityce prywatności. Czasami możemy zbierać dane dodatkowe i będą one zależeć od charakteru szczególnych usług z których chce skorzystać użytkownik. Zawsze będą to jednak takie dane, które dobrowolnie poda nam użytkownik.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych i jak długo dane będą przetwarzane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w takich celach na jakie zgodziłeś/aś się poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — RODO. Nasze newslettery wysyłamy w oparciu o Twoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz tzw. nasz uzasadniony interes, jakim jest prawo do realizacji marketingu bezpośredniego a więc komunikowania się z naszymi użytkownikami Serwisu lub Produktu w celu przedstawiania nowych informacji, produktów usług itp.

Informujemy, że podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że nie jesteś zobowiązany do ich podania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych jest dobrowolne i nie uzależniamy wykonania jakichkolwiek usług od uzyskania Twojej zgody na korzystania z Twoich danych w celach marketingowych i handlowych. Jeżeli zamówiłeś/aś u nas Produkt lub inną usługę lub chcesz wziąć udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej formie aktywności to podanie danych jest konieczne dla wykonania umowy, w celu realizacji danej usługi lub w celu zapewnienia Ci udziału w konkursie lub innej formie aktywności.

O ile udzieliłeś/aś odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych to Twoje dane będą przetwarzane stale, chyba że cofniesz swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli nie wyraziłeś tej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane tylko przez czas świadczenia przez nas usług (na przykład przez czas w jakim bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub przez czas w jakim korzystasz z Produktu lub innej naszej usługi). Niemniej jednak możemy przechowywać Twoje dane po cofnięciu przez Ciebie zgody lub po zakończeniu świadczenia usług na Twoją rzecz jeśli to przetwarzanie jest uzasadnione przepisami prawa (np. dla celów księgowych i podatkowych) lub przewidujemy, że archiwizacja Twoich danych jest konieczna do ochrony naszych praw.

Metody i cele przetwarzania danych

Zbieramy dane osobowe dostarczone przez użytkowników w sposób określony powyżej, drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób elektroniczny lub manualny. Korzystamy również z wysyłki automatycznej korespondencji elektronicznej.

Jak zmienić lub usunąć informacje? Jakie mam prawa?

Firma («Nowa Polska») to podmiot które będą przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś.

Firma jest dostępna przez e-mail: nowa.polskainfo@gmail.com.

Pliki „cookies” i profilowanie

dostosowania zawartości stron Serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ponieważ „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie, (sprawdzamy ile mamy użytkowników, jak długo użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jakie szczególnie treści ich interesują)
utrzymania sesji użytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła,
dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, poprzez tzw. profilowanie czyli weryfikację ich zainteresowań i preferencji wynikających z analizy stron internetowych z których korzysta użytkownik.